SKOOLFOOIE

Ons Skoolfooie vir 2020 en 2021

Vir nuwe leerlinge is daar 'n eenmalige, nie-terugbetaalbare deposito van R3000.

Baken Akademie Bankbesonderhede 

FNB
Rekening nommer: 62506010678
Takkode: 250655
Verwysing: U kind se Naam en Van