top of page
Image by Element5 Digital

SKOOLDRAG
School clothes

Skooldrag

Alle skoolklere is beskikbaar by:

STUDENT SCHOOLWEAR and SPORT

Adres:

Shop 14, Trinity Village Shopping Center, Cnr Knoppiesdoring and Eastwood, Beyers Naudé Dr, Randpark Ridge Ext 121, Johannesburg, 2194

Tel: 011 795 4305

https://www.studentsschoolwear.co.za

Hierdie verskaffers hou ons skoolklere aan ten spyte daarvan dat ons ’n baie klein skool is. Ons vra dat alle ouers hulle asseblief sal ondersteun.

Hulle pryse is billik en die kwaliteit word gewaarborg. Indien daar skoolklere in ’n spesifieke grootte nie beskikbaar is nie, sal hulle die artikel(s)

bestel.

Die voorgeskrewe skoolklere:

Voorskool:

•  Baken Akademie Sporthempie

•  Baken Akademie Sportbroekie

•  Baken Akademie Sweetpak (Opsioneel)

•  Baken Akademie Trui of “Pullover”

•  Baken Akademie Pet of Slaprandhoed

•  Enige Skoene en kouse

•  Baken Akademie Beanie

Skool (Graad 1 tot 12)

Seuns: Somer  

                                                

•  Baken Akademie Skoolbaadjie - Verpligtend

•  Baken Akademie Blou Hemp

•  Baken Akademie Trui of “Pullover”

•  Grys Kortbroek Laerskool

•. Grys Kortbroek of Langbroek Kollege

•  Baken Akademie Pet of Slaprandhoed

•  Swart Skoolskoene

Seuns: Winter 

•  Baken Akademie Skoolbaadjie - Verpligtend

•  Baken Akademie Blou Hemp met Laerskool of Kollege das

•  Baken Akademie Trui of “Pullover”

•  Grys Langbroek 

•  Baken Akademie Pet of Slaprandhoed

•  Swart Skoolskoene

•  Baken Akademie Beanie 

Dogters: Somer

•  Baken Akademie Skoolbaadjie - Verpligtend

•  Baken Akademie Blou Hemp

•  Baken Akademie Blou Rompbroek (Culotte) met kort, wit kouse 

•  Baken Akademie Trui of “Pullover”

•  Swart Skoolskoene

 Dogters: Winter

•  Baken Akademie Skoolbaadjie - Verpligtend

•  Baken Akademie Blou Hemp met Laerskool of Kollege das

•  Baken Akademie Blou Rompbroek (Culotte) met vlootblou “Tights/Bobby Socks” óf Langbroek 

•  Baken Akademie Trui of “Pullover”

•  Swart Skoolskoene

•  Baken Akademie Beanie 

Sport Seuns en Dogters (Dinsdae en Donderdae):

•  Baken Akademie Sweetpak

•  Baken Akademie Sporthemp

•  Baken Akademie Sportbroek

•  Dogters kort blou kouse

•  Seuns donkerblou kort kouse 

 

Daar is ook ’n BAKEN AKADEMIE SKOOLTAS beskikbaar wat ons aanbeveel vir alle Baken Akademie leerlinge (Graad 1 tot 12). Die tas bied

goeie beskerming vir boeke en hou vir ’n hele paar jaar. Indien u ’n tas moet vervang, koop asseblief die Baken Akademie skooltas.

 

All school uniforms are available at:

STUDENT SCHOOLWEAR and SPORT

Address:

Shop 14, Trinity Village Shopping Center, Cnr Knoppiesdoring and Eastwood, Beyers Naudé Dr, Randpark Ridge Ext 121, Johannesburg, 2194

Tel: 011 795 4305

https://www.studentsschoolwear.co.za

 

These suppliers stock our school uniforms despite us being a very small school. We request all parents to kindly support them.

Their prices are reasonable, and the quality is guaranteed. If school uniforms in a specific size are not available, they will order the item(s).

 

Prescribed school uniforms:

 

Preschool:

- Baken Akademie Sports Shirt
- Baken Akademie Sports Shorts
- Baken Akademie Tracksuit (Optional)
- Baken Akademie Sweater or "Pullover"
- Baken Akademie Cap or Brimmed Hat
- Any shoes and socks
- Baken Akademie Beanie

 

School (Grade 1 to 12):

Boys: Summer

- Baken Akademie School Jacket - Mandatory
- Baken Akademie Blue Shirt
- Baken Akademie Sweater or "Pullover"
- Grey Shorts Primary School
- Grey Shorts or Long Pants College
- Baken Akademie Cap or Brimmed Hat
- Black School Shoes

Boys: Winter

- Baken Akademie School Jacket - Mandatory
- Baken Akademie Blue Shirt with Primary School or College tie
- Baken Akademie Sweater or "Pullover"
- Grey Long Pants
- Baken Akademie Cap or Brimmed Hat
- Black School Shoes
- Baken Akademie Beanie

Girls: Summer

- Baken Akademie School Jacket - Mandatory
- Baken Akademie Blue Shirt
- Baken Akademie Blue Culottes with short, white socks
- Baken Akademie Sweater or "Pullover"
- Black School Shoes

Girls: Winter

- Baken Akademie School Jacket - Mandatory
- Baken Akademie Blue Shirt with Primary School or College tie
- Baken Akademie Blue Culottes with navy blue "Tights/Bobby Socks" or Long Pants
- Baken Akademie Sweater or "Pullover"
- Black School Shoes
- Baken Akademie Beanie

Sport Boys and Girls (Grade 1 - 7 on Tuesdays and Thursdays ; Gr 8 - 12 on Mondays and Wednesdays)

- Baken Akademie Tracksuit
- Baken Akademie Sports Shirt
- Baken Akademie Sports Shorts
- Girls short blue socks
- Boys dark blue short socks

There is also a BAKEN AKADEMIE SCHOOL BAG available, recommended for all Baken Akademie students (Grade 1 to 12). The bag provides good protection for books and lasts for several years. If you need to replace a bag, please buy the Baken Akademie school bag.

 

 

 

 

BAKEN AKEDEMIE-83.jpg
BAKEN AKEDEMIE-85.jpg

School Clothes

bottom of page