Search
 • Baken Akademie

Nuusbrief: 6 Januarie 2021


Geagte Ouers


Baie welkom terug na die rustyd. Ons hoop en vertrou dat almal ‘n goeie geleentheid gekry het om die batterye so ‘n bietjie te laai.

‘n Besonderse welkom aan die nuwe leerlinge en ouers wat nou by ons aansluit.


SKOOL HEROPEN


Die skool heropen op hierdie stydstip steeds volgende week Woensdag 13 Januarie om 08:00. Die berigte wat tans in die nuus is, is vir ISASA skole alleenlik en is nie op ons van toepassing nie.

Indien enige ander aankondigings op ‘n nasionale vlak gemaak word sal ons egter ons planne daarvolgens aanpas. Ons het alreeds ‘n aantal ander opsies wat ons kan implementer afhangend van die vlak van inperking waarmee ons moet werk, - wat onder andere insluit:

 • Indien daar ‘n verhoogde vlak inperking is beplan ons om die skool in 2 sessies te laat funksioneer. Dit sal dan die aantal leerlinge per klas effektief halveer. (Sessies 1 - 08:00 tot 11:00 en Sessie 2 - 12:00 tot 16:00)

 • Indien skole nie toegelaat word om oop te maak nie sal ons weer van die aanlyn opsie gebruik maak.

 • Google Classroom bly steeds aktief en leerlinge vanaf Gr 4 sal gereeld werk op Classroom moet inhandig. Sommige senior grade sal die meeste van hulle werk op die manier inhandig.

SKOOL TYE

 • Voorskool tot Gr 3 vanaf 08:00 tot 14:00

 • Gr 4 tot 12 vanaf 08:00 tot 14:40


NUWE PERSONEEL

Ons verwelkom die volgende personeel by ons:

Juffrou Niconette Maree. (CAT en Visual Art vir Gr 10: SW Gr 6 en 9) Sy gaan ook ‘n Kunsklub en ‘n Coding Klub aanbied.

Juffrou Tanya van Aardt (SW Gr 5,7 en 8. Musiek vir almal, Koor)

KLASKAMER TOEWYSING

Ons skuif tans WEEREENS van die klasse om te verseker dat die kinders die minimum afstand uit mekaar uit sal sit. Ons sal die inligting deurgeen sodra alles gefinaliseer is.

Alle leerlinge moet weereens die Hoofingang by die kerk gebruik.

NASKOOL TOESIG

Tans sal naskool soos normaal plaasvind. Weereens moet die COVID protokol streng gevolg word.


COVID 19 PLANNE

Die protokol om binne die COVID 19 riglyne te bly, bly dieselfde as vir 2020. Ons gaan egter baie streng hiervolgens werk.

Al die personeel is in die proses om weer die opleiding te ondergaan ter ondersteuning hiervan. Verder die volgende:

 • Maskers bly verpligtend vir almal. (Bring elke dag ‘n eksta masker saam ook). ‘n Gesigskerm alleen is nie goed genoeg nie.

 • Elke leerling moet sy eie botteltjie saniteerder saambring, asook ‘n pakkie “Sanitisiing Wipes”.

 • Geen balspele, fisiese aanraking en gedeelde apparaatspel sal toegelaat word nie.

 • Alle leerlinge moet soggens inteken in die ontvangsportaal waar temperature geneem sal word. Ouers sal slegs in uitsonderlike gevalle toegelaat word om ook die skool binne te kom.

 • Sosiale afstand moet streng gehandhaaf word. GEEN DRUKKIES NIE!

 • ALLE ouers moet ELKE OGGEND die gesondheidsvraelys instuur per persoonlike WhatsApp na hulle voogonderwysers. Die 2021 lys sal eersdaag uitgestuur word.

 • Indien enige lid van die gesin of in aanraking gekom het met mense wat positief getoets was, of indien leerlinge of ouers vir COVID toetse gaan, of die gesin enige van die simptome ervaar, MOET DIE LEERLINGE BY DIE HUIS GEHOU WORD. Dit is verkieslik om die leerlinge te ondersteun en te help met akademie wat opgevang moet word.

 • Die Graad 10 tot 12 leerlinge moet vir my of Juffrou Jeni laat weet indien hulle nie skool bywoon nie. Hulle akademiese druk is hoog om te verseker dat alle werk afgehandel word.

 • Die junior leerlinge het nou drie pouses, en die seniors se periodes is aangepas om leerlinge gereelde breuke te gee gedurende die dag.


FINANSIES

EK herinner ouers/voogde dat skoolfooie betaalbaar is van 1 Januarie tot 1 November van elke jaar, (11 betalings), tensy alternatiewe reëlings met my of Lauren Steenkamp gemaak is. Dit is belangrik dat julle betalings volgens ooreenkoms moet maak om te verseker dat die skool se sake vlot verloop. Baie dankie hiervoor.


Daar is nog enkele plekke oop in die voorskool en Gr 8 indien u van iemand weet wat belangstel.


Kontak my gerus persoonlik indien daar verdere navrae is.


Groete

Martin Gericke

072 423 330471 views

Recent Posts

See All