SKOOLFOOIE

Ons Skoolfooie vir 2020

Die bogenoemde is ‘n maandelikse skoolfooi betaalbaar op die eerste dag van elke maand vir 11 maande (Januarie tot November).

 

Naskool en Vakasiesorg 

Fooie sluit naskooltoesig tot 16:30 gedurende skooltermyne in asook vakansietoesig vanaf 7:30 tot 16:30; Maandag tot Vrydag - publieke vakansiedae uitgesluit. Vakansietoesig is nie beskikbaar na afloop van ‘n akademiese jaar nie. Dus, in Desember en Januarie is daar geen vakansietoesig nie. 

Die volgende afslag is beskikbaar vir diegene wat gebruik wil maak daarvan: 

• Eenmalige vooruitbetaling van volle 2020 jaarfooi voor of op 15 September 2019: 10% afslag op 2020 se fooie.

• Eenmalige vooruitbetaling van volle 2020 jaarfooi voor of op 1 Desember 2019: 6% afslag op 2020 se fooie.

• Eenmalige vooruitbetaling van volle 2020 jaarfooie voor of op 1 Januarie 2020: 4% afslag op 2020 se fooie.

• Volle termyn se fooie vooruitbetaal op die eerste dag van die maand waarin die termyn begin: 2% afslag op termyn se fooie.

 

 

Kapitaal- en Toerustingfonds 2020

 

Om te verseker dat ons ten alle tye ALLE ander benodighede het wat die kinders mag nodig kry gedurende ‘n skooljaar en ook om te verseker dat ons voorberei vir eenmalige kapitale uitgawes, word hierdie jaarlikse fonds weer gehef vir 2020. 

Hierdie Fonds beloop R1 500 per kind vir 2020. Die bedrag sal aangebring word op individuele fakture op 1 Oktober 2019 (betaalbaar teen 7 Desember 2019) en dien ook as 'n her-registrasiefooi vir die 2020 skooljaar om u kind se plek in die skool in 2020 te verseker .

 

 

Bus Fooie

 

Die busfooie vir 2020 is as volg vasgestel:

Picture2.png

(Busroete vanaf Linden, Northcliff, Fairland, Weltevredenpark, Boskruin)

 

 

Addisionele Fooie

Die volgende items is addisioneel tot die skoolfooie: 

  • Toere

  • Uitstappies (ongeveer I per kwartaal)

  • Skryfbehoeftes

  • Handboeke

  • Ander persoonlike toerusting

  • Breinlynfooie waar van toepassing

  • A4 riempapier

 

Baken Akademie Bankbesonderhede 

FNB
Rekening nommer: 62506010678
Takkode: 250655
Verwysing: U kind se naam en van