AKADEMIE

Meer oor ons Akademie

Akademie is die top prioriteit by Baken Akademie en ons bied met trots ’n uitsonderlike hoë standaard. Ons streef daarna om die beste uit elke leerder te haal...

Ons doel is om in alles wat ons doen 'n platform vir ons leerders te gee waarop hulle 'n sterk fondasie kan bou. By Baken Akademie is elke leerder belangrik en daarom fokus ons op die optimale ontwikkeling van elke individu se potensiaal, vaardighede en talente. Daar is dus 'n plek vir enige leerder in Baken.  Ons leerders gee om vir mekaar en vir die gemeenskap en is bekend dat hulle saamstaan deur dik en dun. 

Met die dat die onderwys, asook die stand van onderwys so in die soeklig is, spreek ons graag ‘n paar punte aan.

Waar is ons?

 

Ons bly in Suid Afrika en daarom moet die onderrig relevant en toepaslik wees vir die huidige asook toekomstige uitdagings van Suid Afrika. Daarom verseker ons die volgende:

 • Dat ons ten minste aan die vereistes van die staat se onderrigstelsel – KABV, voldoen.

 • Dat ons leerlinge die beste wat ons land kan offer wat eksamens betref kan bemeester. Vir die doel sal ons die Independent Examinations Board se eksamens aflê (IEB).

 • Vir beide die bogenoemde is die voertaal Afrikaans, maar ons is intens bewus van die uitdagings van verdere studie wat verseker in die toekoms slegs in Engels aangebied gaan word.

 • Moedertaal is van kardinale belang in die aanvangsjare van kinders. Dit beteken dat EEN taal die hoof onderrigtaal moet bly tot ten minste Gr 4/5.

 • Ons is wel bereid en gereed om die Gr 12 eksamens te kan aandurf in Engels sonder dat die leerlinge negatief geraak sal word.

 

Ons is ook deel van die wêreld en daarom moet die onderrig en opvoeding ook voldoende wees om die toekomstige wêrelduitdagings die hoof te bied. Daarom doen ons die volgende:

 • Werk die sillabusse by met inhoud van die Cambridge sillabus, Singapore Wiskunde asook verskeie ander internasionale bronne.

 • Die opsie bestaan steeds dat ons die Cambridge, IB of GDE sal kan aanbied in die toekoms.

Waar wil ons heen?

 

Ons wil vir seker dat ELKE kind wat by ons ingeskryf, na afloop van hul skoolloopbaan verdere studie en/of die werksomgewing van hul keuse suksesvol kan betree. 

‘n Paar opmerkings hieroor. 

 • Dit gaan verseker ‘n groter moontlikheid van afstandsonderrig deur middel van tegnologie bevat.

 • Universiteite soos dit tans daaruit sien is besig om drasties te verander.

 

Die fokus gaan op drie gebiede wees naamlik:

 • Sosiale Beroepe – alles waar met mense werk die fokus is. Dit is ‘n groeiende area en die sosiale opheffing van mense is tans wêreldwyd ‘n fokus.

 • STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) gerigte beroepe.

 • Finansiële Beroepe en Entrepreneurskap! Dis tans ‘n suiswoord (buzz word!) maar is eintlik ‘n verleentheid vir die onderwys. Entrepreneursdae en ander programme van leer om met geld te werk is hoogstens ‘n tydsverdryf en daar is nie noemenswaardige sigbare resultate nie! Entrepreneurskap is die ingesteldheid van ‘n persoon wat gerugsteun word deur kreatiewe denke en ‘n magdom ander vaardighede en konsep - bemeestering.

So hoe doen ons dit alles?

 

Stap 1 : Verwyder alle vrees uit die onderrigsituasie en omgewing van die skool.

Stap 2 : Beheer die stres, hetsy veroorsaak word deur eksamen, akademiese punte, onderwysers, sport, prestasieangs of ontoereikendheid.

Stap 3 : Sorg vir ‘n veilige omgewing waar BOELIES nie heers nie, inklusiewe gedrag vereis word en elke kind wéét dat hulle ‘n volle plek het.

Praktiese Stappe

 

Kleiner klasse. Met ‘n super-fokus op die individu se akademiese vordering en menslike groei kan ons nie meer as 12 kinders per opvoeder hanteer nie.

Kleiner getalle alleen is nie ‘n waarborg nie! Daarom:

 • Moet elke onderwyser en personeellid ‘n dryf en fokus deel om ELKE kind te laat vorder en ontwikkel.

 • Tegnologie is belangrik maar is geen plaasvervanger vir ‘n GOEIE onderwyser nie.

 • Om nie suksesvol te wees ‘n vak is nie ‘n opsie nie. Dit is die skool en onderwysers se plig om die onderrig te gee, ekstra klas aan te bied en alles doen om sukses te bereik. Ouers moet ook aan kant gekry word.

 • Ons is nie ‘n huiswerksentrum nie! Ons onderrig en self werk voltooi is deel van die proses. Daarom verkies ons om werk by die skool te voltooi.

 • Alle leerlinge neem deel aan al die sport en drama/musiek-aktiwiteite wat aangebied word.

 • Fokus in die Laerskool is op Afrikaans en Engels – albei op Huistaalvlak, Wiskunde (ja almal kan dit doen en dit IS ‘n LEERVAK!), Wetenskappe, Tegnologie en Geïntegreerde Studies.

 • In die Höerskool is daar ‘n fokus op minder vakke (veertien is onnodig!), en weereens Tale asook STEM vakke, Sosiale -,  en Ekonomiese vakke.

Die "groot geheim" van Akademie

Inhoud

Die inhoud van die akademie (inligting, goed wat kinders leer ens) moet:

 • Relevant wees. Sluit vandag se dringende items in en wees gerig op die toekoms. Sluit “Cutting Edge” inhoud in.

 • Moet die kinders inspireer, motiveer en belangstelling dryf.

 • MEER AS DIT HET DIE INHOUD GEEN DOEL NIE! ​Wat wel bykom is die volgende:

Vaardighede

 • Bo en behalwe die ooglopende vaardighede van lees en skryf, kommunikasie en basiese wiskunde nog die volgende..

 • Kritiese denke

 • Probleemoplossing vaardighede

 • Samewerking 

 • Netwerk beheer en interaksie

 • Leierskap! Ja almal het die vaardigheid nie net ‘n uitgesoekte groep nie

 • Leierskap deur kennis en invloed

 • Aanpasbaarheid - akademiese sowel as emosioneel

 • Inisiatief neem

 • Entrepreneur-ingesteldheid

 • EFFEKTIEWE kommunikasie, verbaal en nie verbaal

 • Verkryging en analisering van informasie

 • Gevolgtrekkings en sintese

 • Beplanning

 • Scenario beplanning

 • Leergierigheid

 • Nuuskierigheid

 • Verbeelding

 • Memorisering (dit is net een vaardigheid nie die fokus nie!)

 • Toenemende volume werk te kan hanteer

 • Eksamen skryf

 • Druk hanteer

 • Interpersoonlike werking (ken ander)

 • Intrapersoonlike kennis (ken self)

 • Motoriese vaardighede

 • Ruimtelike orientasie (ken eie liggaam)

 • Teleurstellings kan hanteer

 • Oorwinnings kan hanteer

 • Deursettingsvermoë

 • Uitstel van Gratifikasie (wag vir iets)

 • Besef dat sukses werk vereis

 • Perspektief

 • Beplanning

 • End-uit werk

 • Meelewendheid

 

Daar is te veel om alles hier te noem!

Konsepte

Konsepte is meer akademies van aard. 

Kom ons verduidelik aan die hand van ‘n voorbeeld:

‘n “Sisteme” as konsep.

‘n Sisteem kan oop of geslote wees. Sisteme sluit onder andere in: die aarde, sonnestelsel, sosiale sisteem, ‘n organisme, voedselketting, spysverteringsstelsels ens.

Die inhoud van die werk is nie belangrik nie. Dat die kind VERSTAAN wat ‘n sisteem is, hoe dit werk en kennis kan toepas op alle situasies en gebiede is die belangrike deel.

Ons kan dus die sonnestelsel, watersiklus, ekonomiese stelsels, voedselketting of spysverteringsstelsel behandel om die konsep te verduidelik.

Wat van die energieketting met Elon Musk se vordering op elektriese vervoer, herwinbare ruimtetuie en uitdaging van aanvaarde beperkinge as ‘n tema? Nou het ek ‘n kind se aandag!

 

 

AL DIE BOGENOEMDE VIND PLAAS IN ‘N OMGEWING WAAR RESPEK, HARDE WERK, NETHEID, GEMOEDELIKHIED, GOEIE MANIERE EN ‘N CHRISTELIKE WAARDESTELSEL AKTIEF AANGEMOEDIG WORD!

©2019 deur Baken Akademie

gebou deur 36 Craft

Kontak Ons

Tel: +27 72 423 3304

Email: marting@bakenakademie.co.za

Adres

41 Third Road, Randburg Gauteng, 2188